To bardzo ważne wybory

Podpisy poparcia dla Rafała Trzaskowskiego będziemy zbierać na ulicach Poznania i powiatu poznańskiego! Będzie można je też zostawić w moim Biurze na Ratajczaka 44 w godzinach od 9.00-19.00 do poniedziałku 8 czerwca.


POBIERZ KARTĘ


Krótka instrukcja!

  • Pamiętajcie, że korzystamy jedynie ze wzorów kart poparcia dostarczonych przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Rafała Trzaskowskiego
  • Każda karta poparcia musi być oznaczona pełną nazwą Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Rafała Trzaskowskiego. Musi również zawierać następującą formułę: „Udzielam poparcia kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Rafałowi Trzaskowskiemu w wyborach zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.”
  • Zwracajmy uwagę aby wszystkie dane tj. imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL oraz własnoręczne podpisy wyborców udzielających poparcia kandydatowi były wpisane czytelnie.
  • Nie można przedłużać w żaden sposób kart poparcia np. poprzez doklejanie dodatkowych rubryk na dane osób udzielających poparcia lub wpisywanie dodatkowych rubryk na tylnej stronie karty.
  • Imię (imiona) i nazwisko osoby udzielającej poparcia podane musi być w pełnym brzmieniu (a nie np. pierwsza litera imienia).
  • Adres zamieszkania obejmuje: nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady) oraz nazwę ulicy i numer domu oraz numer mieszkania. Podawanie kodu pocztowego nie jest konieczne.

Poseł RP na Sejm VIII, IX i X kadencji.

Od 2019 roku Przewodniczący Nowoczesnej, wcześniej jej Sekretarz Generalny. Należy do Parlamentarnej Komisji ds. Służb Specjalnych i Komisji Spraw Zagranicznych.

W latach 2006-2010 był radnym i wiceprzewodniczącym rady miejskiej Kościana. Pełnił funkcję Sekretarza Generalnego organizacji Młode Centrum. W kolejnych latach był dyrektorem Fundacji Projekt: Polska, gdzie odpowiadał m.in. za organizację projektów „Razem 89” i „Pokolenie Solidarności”. W latach 2011-2015 pracował w Kancelarii Prezydenta RP.Koalicja Obywatelska PO. N IPL Zieloni