To bardzo ważne wybory

Podpisy poparcia dla Rafała Trzaskowskiego będziemy zbierać na ulicach Poznania i powiatu poznańskiego! Będzie można je też zostawić w moim Biurze na Ratajczaka 44 w godzinach od 9.00-19.00 do poniedziałku 8 czerwca.


POBIERZ KARTĘ


Krótka instrukcja!

  • Pamiętajcie, że korzystamy jedynie ze wzorów kart poparcia dostarczonych przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Rafała Trzaskowskiego
  • Każda karta poparcia musi być oznaczona pełną nazwą Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Rafała Trzaskowskiego. Musi również zawierać następującą formułę: „Udzielam poparcia kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Rafałowi Trzaskowskiemu w wyborach zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.”
  • Zwracajmy uwagę aby wszystkie dane tj. imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL oraz własnoręczne podpisy wyborców udzielających poparcia kandydatowi były wpisane czytelnie.
  • Nie można przedłużać w żaden sposób kart poparcia np. poprzez doklejanie dodatkowych rubryk na dane osób udzielających poparcia lub wpisywanie dodatkowych rubryk na tylnej stronie karty.
  • Imię (imiona) i nazwisko osoby udzielającej poparcia podane musi być w pełnym brzmieniu (a nie np. pierwsza litera imienia).
  • Adres zamieszkania obejmuje: nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady) oraz nazwę ulicy i numer domu oraz numer mieszkania. Podawanie kodu pocztowego nie jest konieczne.

Adam Szłapka

Urodzony w Kościanie. Absolwent politologii i wschodoznawstwa na UAM w Poznaniu. Zaangażowany społecznie, przez 6 lat Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Młode Centrum, później Projekt : Polska. Dyrektor Fundacji Projekt : Polska. Koordynator dużych ogólnopolskich projektów Razem89, Pokolenie Solidarności etc. W latach 2006-2010 wiceprzewodniczący Rady Miasta w Kościanie.

Dziś przewodniczący Nowoczesnej, poseł na Sejm, członek sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych.


adam.szlapka@sejm.pl

735 442 046